Výhled na rok 2015

Křišťálová koule by tento problém vyřešila. Rok 2015 očima obchodníků Värger Capital.
Číst

O nás

Jsme finanční skupina, působící na trhu od roku 2014.
Hlavní činností je správa finančních prostředků klientů ve formě hedge fondu.
Zprvu malý fond se průběžně rozrůstal, přičemž dnes si může klient vybrat z palety možností spolupráce.
V neposlední řadě nabízíme možnost investovat skrze naši společnost do vybraných instrumentů, finanční poradenství, či analýzu na míru.

Värger Capital

Prohlášení o rizicích

Hodnota jakékoli investice může klesat i stoupat. Minulé výnosy (minulá výkonnost) konkrétního investičního nástroje nejsou zárukou výnosů budoucích (výkonnosti budoucí).

Investice obsahuje riziko kolísání hodnoty a návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není zaručena. Bude-li obsahem zveřejněné informace na internetových stránkách organizační složky Safeline Capital Group LTD údaj o jakémkoli výnosu, je třeba dbát výše uvedeného.

Investiční nástroje denominované v cizích měnách jsou rovněž vystaveny fluktuacím vyplývajícím ze změn devizových kurzů, které mohou mít vliv na výnosy z nich plynoucí v jiné měně. Internetové stránky organizační složky Safeline Capital Group LTD obsahují podrobné upozornění na rizika. Investiční služby poskytované Safeline Capital Group LTD nejsou formou vkladu u banky, formou penzijního připojištění ani pojištěním dle zvláštních právních předpisů.

Jakékoli informace týkající se České národní banky či obdobného zahraničního orgánu dohledu nad finančním trhem, neznamenají, že Česká národní banka či obdobná zahraniční instituce zaručuje výnos z investiční služby nebo návratnost investice, nebo že je taková investiční služba touto institucí doporučena.

© 2014 Safeline Capital Group LTD